عکس های جالب و دیدنی

تقلب حرفه ای!

 ابتکار در عکس مراسم فارغ التحصیلی

  GPS در زمان های قدیم

 نوت برداری پوتین در حین سخنرانی اوباما

  

GPS در زمان های قدیم

 

نوت برداری پوتین در حین سخنرانی اوباما

 فکر می کنید تبلت برای عکاسی زیادی بزرگه؟ پس اینو ندیده اید!

 پسرم خودش کراواتش رو زده...

/ 0 نظر / 13 بازدید